Spravujeme majetok našim blízkym

FISPRO INVEST - alternatívny investičný fond pre rodinu a priateľov

Pridajte sa k nám
FISPRO INVEST s.r.o. je zapísaná v registri ČNB
podľa §15 zák. 240/2013 Sb. o investičních společnostech
a investičních fondech a podlieha pravidelnej reportovacej povinnosti.
Spoločnosť nepodlieha dohľadu ČNB.